ออกหน่วยให้บริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix Center) กิจกรรมจิตอาสา และจิตอาสาบริการประชาชน

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 23 มกราคม 2567

3วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 นายจักรินทร์ โกละกะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ สุทธิ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นางสาวปณัฏศรา เกื้อเกตุ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix Center) กิจกรรมจิตอาสา และจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมอื่นๆ