อาคาร สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ


อาคารสถานที่

 

เนื้อที่ของสถานศึกษา
48 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 7 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 48 ห้อง ได้แก่  

table อาคาร.PNG