ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุธน ราชเดิม ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561

นายสุธน ราชเดิม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม คณะครู นักเรียน นักศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ปวช. สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
1  ขอแสดงความยินดี 24
2  ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 14
3  โครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ 8
ข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
1  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 90
ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ

นายสุธน ราชเดิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การฝึกวิชาชีพระยะสั้น
จิตอาสา
ประเมินองค์การวิชาชีพ 2560
โครงการชีววิถี
นักศึกษารางวัลพระราชทาน 2559