ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สมาร์ทอย่างมีสติขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100%
Big Data System

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System

กีฬาสัมพันธ์สามัคคี อศจ.สฎ. ครั้งที่ 2

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สามัคคี อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่2 "มิตรภาพ สนุก สดชื่น"

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้เเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศีกษา ปีการศึกษา 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ

นายสุธน ราชเดิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

รับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1
การฝึกวิชาชีพระยะสั้น
จิตอาสา
ประเมินองค์การวิชาชีพ 2560
โครงการชีววิถี
นักศึกษารางวัลพระราชทาน 2559