รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า และควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 22 มกราคม 2567

0


วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมทีม
#คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า และควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช."
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดพัทลุง และได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับชาติ ต่อไป
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นายวัชรพงษ์ จินดา นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. นายนฤเดช ช่วยบำรุง นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3. นายทีปกร เอียดเจริญ นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โดยมีครูผู้ควบคุมทีม
1. นายอภิชาณ ชูใจ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. นายมานิตย์ อำนวย ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3. นายเฉลิมพล เสนเรือง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ผลงานอื่นๆ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 " ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า "

รางวัลชมเชย " ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 7 หย่อง "

างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ " ทักษะการประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า และควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก (ไม้แข็ง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 "ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช.