สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นายวชิรวิทย์ รักทรัพย์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายจินดา รามอินทร์

ครูประจำแผนกช่างก่อสร้าง