การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 23 มกราคม 2567

2วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเวียงสระ โรงพยาบาลยุพราชเวียงสระ และมูลนิธิการกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง ร่วมประชุมก่อนการซักซ้อมตามแผน และทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระกิจกรรมอื่นๆ