กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 13 มิถุนายน 2567

2ผศ.ดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ระดับปวช.1 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระกิจกรรมอื่นๆ