โครงการอบรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 29 มกราคม 2567

3


มื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ มอบหมายให้นายมนตรี ปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารโกมลคีมทอง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระข่าวสารล่าสุด