ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 13 มิถุนายน 2567

4


วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายวีระศักดิ์ ทองชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายวิระวงศ์ จงไกรจักร หัวหน้างานความร่วมมือ และนายสุริยา พรหมราช หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวสารล่าสุด