พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 13 มิถุนายน 2567

5


วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวิภาวดีแกรนด์บอลรูมข่าวสารล่าสุด