โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 14 มิถุนายน 2567

6


เมื่อวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 นายมนตรี ปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นำโดยสถานีตำรวจภูธรเวียงสระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ศาลาบ้านคลองเสียว ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวสารล่าสุด