ผู้อำนวยการ

ดร.ปณชัย เพชรปาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์น่าสนใจ

   

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

รับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1
การฝึกวิชาชีพระยะสั้น
จิตอาสา
ประเมินองค์การวิชาชีพ 2560
โครงการชีววิถี
นักศึกษารางวัลพระราชทาน 2559